Gezondheidsprojecten

Waterput Project

Waterput Project

WWater, betekent leven. Het vallen zonder water, is alsof het tekortkomen aan adem. De uitputting van toegang tot water, omvat de belemmering van de levensprocessen van mensen. De toegang tot water ontnemen van de mensheid impliceert een onverantwoorde houding en hen overlaten aan hun lot. Problemen zoals de mondiale bedreiging wat betreft waterschaarste en de onreinheid van water, kan gezien worden als de fundamentele verantwoordelijkheden van iedere fatsoenlijke persoon.

Statistische waarden tonen aan dat 844 miljoen mensen van de wereldbevolking geen toegang hebben tot proper water. Dit impliceert, dat 1 persoon op de 10 het moet doen zonder water. Immers sterven iedere dag meer dan 800 kinderen jonger dan 5 jaar, door een tekort aan water of door watervervuiling. Voor het dragen van 40 kilogram water, dient in bepaalde gebieden in Afrika een vrouw gemiddeld, iedere dag 6 kilometer te stappen.

De mensheid wordt iedere dag die voorbij gaat dramatischer geconfronteerd met waterschaarste of vervuiling van water en dit tafereel brengt iedere fatsoenlijke mens verantwoordelijkheid met zich mee. Namelijk tonen statistieken aan dat tegen 2050, ten minste 1 op de 4 personen, in een land zullen wonen die beïnvloed zal worden door een schaarste aan drinkbaar water.

2,3 miljard mensen van de wereldbevolking leven in afwezigheid van essentiële sanitaire voorzieningen. Als gevolg van de ontoereikendheid aan bronnen van proper water, zorgen de epidemie en besmettelijke ziekten dat de sterften stijgen; of een toename in de gezondheidsproblemen van de mensen dat resulteert in hulpbehoevendheid.

Al deze gegevens tonen aan, dat de voornaamste dreiging die ons te wachten staat de uitdaging is om proper water te vinden. De strijd tegen deze mondiale dreiging is een missie voor iedere persoon met een geweten die zich hiervoor verantwoordelijk voelt. Aangezien de mens onder elkaars hoede is, is het niet in acht nemen van deze bewaring, een deloyaliteit tegen het menselijk geweten.

Laten we niet vergeten dat indien waterschaarste een mondiale crisis wordt, de wereld een woestijn zal zijn...

 Hoe kan ik een waterput laten aanleggen?

Mensen die willen meedoen aan bedeling en hiervoor in contact komen met Yardimeli, krijgen gedetailleerde informatie door het betreffende personeel. De meest behoeftige gebieden worden tezamen met hun kosten meegedeeld aan de schenkers en wordt met verzoek van de donateur een plaatsbepaling gedaan. De donateur mag dan een naam of namen voor de waterput kiezen waarmee de plaatselijke eenheid aan de slag gaat. Bij het voltooien van de waterput wordt een bord waar de naam van de donateur op is geschreven aan het uiteinde van de put bevestigd. Uiteindelijk worden de foto en video’s van de afgewerkte waterput bezorgd aan de donateur via e-mail, samen met een dankwoord.

 Bescherming en Reparatie van Waterputten

De plaatselijke eenheden inspecteren op periodieke basis de aangelegde waterputten. Ze verrichten ook de herstellingen en onderhoud van de waterputten.

Plaatsen Waar We Waterputten Aanleggen En Hun Prijzen

Afganistan (Şadırvanlı / Depolu) 1.800 €
Çad (Tulumba) 1.700 €
Çad (Şadırvanlı / Depolu) 2.500 
Nijerya (Tulumba) 1.650 €
Nijerya (Şadırvanlı / Depolu) 2.850 €
Pakistan (Şadırvanlı / Depolu) 1.800 €
Somali (Tulumba) 2.800 €
E-Nieuwsbrief registreren blijf op de hoogte van de activiteit!