Sociale ondersteuningsprojecten

Steungezin Project

Steungezin Project

SEen steungezin; is de afspiegeling van schenken, toename en purificatie. Het steungezin project; is een project die zijn inspiratie haalt uit het verhaal van mensen die hun land noodgedwongen zijn ontvlucht (emigranten) en zij die hun solidariteit hebben getoond door hen warmhartig te ontvangen (joviaal). Hoezeer de draagwijdte van het project alle geografische gebieden van de wereld omvat, impliceert dit volgens het beginsel van “starten met het naburige” onze naaste onderdrukte, benadeelde en behoeftige mensen van Europa tot in Anatolië, van Azië tot in Afrika, van het Midden-Oosten tot de Kaukasus.

Dit project dat door Yardımeli is uiteengezet voor benadeelde en behoeftige families te verblijden, welke een toename kennen als gevolg van natuurrampen en oorlogen, is tot leven gebracht dankzij de bijdrage van liefdadige mensen.

Ons doel in het steungezin project; relaties bouwen met een “spirituele verbondenheid” tussen families met een hoge en middelmatige welvaartspeil. Deze gevormde relaties zullen niet enkel nationaal zijn, maar is het de bedoeling ze zodanig te construeren om alle getroffene en behoeftige families in alle landen van de wereld te behelzen.

We hebben getracht om onze naasten in Pakistan, Somalië, Turkije, Palestina, Soedan, Bangladesh, de Rohingya, Afghanistan, Bosnië, Syrië en alle geografische gebieden die te maken hebben met onderdrukking te bereiken.

Met de reikende en ontvangende, de welgestelden en de behoeftigen... Hebben we elkaar getroffen en elkaar omhelsd...

 De bijdrage die we leveren met het steungezin project
 • Met het oog op onderdak voorzien van huurbijstand en verwarming,
 • Mogelijheden in het voorzien van educatieve begeleiding in de behoefte aan onderwijs, nodige materialen in het onderwijs en voorziening van studiebeurzen,
 • Leveren van faciliteiten en medicatie in de behoefte aan gezondheidsdiensten,
 • De voorziening van behoefte aan voeding en kledingstukken,
 • Revalidatiediensten in het bijzonder voor onze oudere en gehandicapte broeders en zusters,
 • Psychologische bijstand voor personen die hebben verbleven in oorlogsgebieden en natuurrampen hebben meegemaakt,
 • Excursie - en bezoekprogramma’s in Turkije en aan de landen waar hulp aan verleend is,
 • Een platform waar op frequente basis dialoog wordt gelegd tussen behoeftigen en bereidwilligen,
 • En juridische bijstand.
 Betalingen Steungezin
 • Landen die worden opgenomen in het project worden getoetst volgens de lokale levensstaandaard voor het bepalen van de maandelijkse en jaarlijkse bedragen, welke worden uitbetaald door een transactie tussen de aanreikende familie tot de ontvangende familie.
 • De betalingen en vorderingen worden bepaald naargelang de situatie van de betrokkene en dit kan maandelijks, 2 maandelijks, 3 maandelijks, 6 maandelijks of jaarlijks zijn.

Opmerking: Gegevens/actualisatie van het steungezin zal per mail verstuurd worden naar de schenkers.

Steungezin Aanvraagformulier


Bölgelere Göre Kardeş Aile Ödemeleri

Turkije 250 TL 30 € 35 $
Palestina 250 TL 30 € 35 $
Syrië 250 TL 30 € 35 $
Bosnië 250 TL 30 € 35 $
Macedonië 250 TL 30 € 35 $
Rohingya 150 TL 20 € 25 $
Afghanistan 150 TL 20 € 25 $
Bangladesh 150 TL 20 € 25 $
Mauritanië 150 TL 20 € 25 $
Pakistan 150 TL 20 € 25 $
Somalië 150 TL 20 € 25 $
       
E-Nieuwsbrief registreren blijf op de hoogte van de activiteit!