Sociale ondersteuningsprojecten

Legkip Project

Legkip Project

LKleine gunsten kunnen soms voor grote vreugde zorgen. Om te behoren tot de goedgunstigen en welwillend te handelen is er geen nood aan bijzondere mogelijkheden. Ieder van ons kan hoe dan ook een bijdrage leveren aan goedheid.

We willen jullie informeren over een micro project dat een bijdrage kan leveren aan onze Rohingya broeders en zusters, die een strijd om het leven leveren in de vluchtelingenkampen.

We willen onze naasten die het slachtoffer zijn geweest van tirannie, hierdoor hun land zijn ontvlucht en een strijd leveren voor hun existentie en als gevolg niets anders bezitten dan onderdak, een bijdrage leveren met het legkip project.

Een Chinees spreekwoord luidt: Geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag. Leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven”. Dankzij dit summier projectje hopen wij een steentje bij te dragen zodat de vluchtelingen het hoofd boven het water kunnen houden.

 Werkwijze van het Project

Families die leven in de kampen en die bepaald zijn na onderzoek, krijgen in eerste fase een schenking van 5 legkippen, 1 haan en een hok. De familie die het hok en de legkippen in ontvangst neemt, is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan. Ze kunnen genieten van de eieren van hun legkippen, alsook deze eieren vermeerderen en verkopen. Dit zal zorgen voor een vorm van inkomen, en zal voorzien in hun alimentatie. In eerste fase zal aan één familie 1 hok overhandigd worden. Nazichten en inspecties zullen geraporteerd worden, de opvolging van de familie zal geëvalueerd worden.

 Hoe kan ik een bijdrage leveren?

De prijs van een hok inclusief de legkippen en de haan die zal gegeven worden aan de families in de vluchtelingenkampen bedraagt 45 EURO.

Hok + 5 Legkippen + 1 Haan: 45 EURO

Wie ook maar ter grootte van een korrel iets gunstig heeft gedaan zal dit aanschouwen. Wie ook maar ter grootte van een korrel iets ongunstig heeft gedaan zal dit aanschouwen. (Koran hoofdstuk 99:7-8)

E-Nieuwsbrief registreren blijf op de hoogte van de activiteit!