Sosyal Destek Projeleri

Sera Projesi

Sera Projesi

Bu projede "HAYAT" var

“Zorlukları aşmanın yolu, yeni girişimlerde bulunmaktır.”

"Bana balık verme, balık tutmayı öğret!"

SYardımeli olarak hayata geçirdiğimiz bütün projelerin sürdürülebilir ve eğitici projeler olması önceliğimizdir. Çin atasözünde de ifade edildiği gibi mağduriyetin olduğu bölgelerde, uyguladığımız projelerle balık tutmayı öğretmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla başlattığımız Sera Projesi de diğer sürdürülebilir projelerimiz arasında yer almaktadır.

 Projenin Hedefleri

Bosna-Hersek’te pilot çalışmalarını yaptığımız Sera Projesi’nden aldığımız başarılı sonuçlar neticesinde, bu projeyi yaygın hale getirip ihtiyaç sahibi ailelere meslek kazandırarak, kendi temel ihtiyaçlarını tedarik edebilecekleri iş alanları açmayı hedefliyoruz.

 Projenin Detayları

Pilot bölge olarak Bosna-Hersek’te başlayan proje, Srebrenitsalı göçmenlerin ağırlıklı olarak yaşadığı  Moştre ve İlyaş beldelerinde; Yardımeli Bosna Sorumlusu gözetiminde  yıllardır başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. Proje, yardımı alacak ihtiyaç sahibinin sebze ekimine müsait mülküne, 100 m2lik sera kurulumunu içermektedir. Projeden destek almak isteyen ihtiyaç sahibinin ekim yapmaya elverişli toprağının olması projenin öncelikli şartıdır.

Kurulumu yapılan seralar, Yardımeli tarafından yılda 4 defa düzenli olarak denetlenmektedir. Yardımeli tarafından sağlanan sera ekipmanları (demir aksam, sera naylonu vs.) ihtiyaç sahibinin sadece kullanımına sunulur. Böylece atıl halde bırakılan ve kullanılmadığı tespit edilen sera ekipmanları sökülerek bir başka ihtiyaç sahibi için tekrar değerlendirilmek üzere alınır. Yardımeli, sera projesi kapsamında desteklediği ihtiyaç sahibinin serasında ürettiği ürünlerini, yemek üreten firmalarla yaptığı sözleşme kapsamında, piyasa fiyatı üzerinden satışına da destek olarak ihtiyaç sahibine satış konusunda da yardımcı olmaktadır. Sera düzenli olarak imar edildiği takdirde, 4-5 kişilik bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayacak gelir sağlamaktadır.

 Projenin Uygulandığı Ülke, Maliyeti ve Kullanım Ömrü

* Bosna
* Sera Projesi’nin yaklaşık maliyeti 1550 EURO dur.
* Kurulumu yapılan seraların öngörülen kullanım ömrü ise 7 yıldır.

E-Bülten'e kayıt ol faaliyetlerden haberdar ol!