Sosyal Destek Projeleri

Kardeş Aile Projesi

Kardeş Aile Projesi

KKardeş Aile; paylaşmanın, çoğalmanın, artmanın ve arınmanın ifadesi. Kardeş aile projesi; ensar ve muhacir kardeşliğinden ilham almış bir projedir. Projenin kapsamı yeryüzünün tüm coğrafyaları olmakla beraber, ''yakından başlama'' ilkesi çerçevesinde Anadolu'dan Balkanlar'a, Asya'dan Afrika'ya, Ortadoğu'dan Kafkaslara kadar uzanan, yakın bölgemizin mazlum, mağdur ve muhtaç insanlarını kapsamaktadır.

Doğal afet ve savaşların da etkisiyle sayıları gitgide artan mağdur ve muhtaç aileleri sevindirmek için Yardımeli tarafından geliştirilen bu proje, hayırsever insanların desteğiyle hayat buldu.

Kardeş Aile projesindeki amacımız; hayat standardı yüksek ve orta aileler ile yoksul ve mazlum aileler arasında ''manevi kardeşlik'' köprüleri kurmaktır. Bu kurulan köprüleri sadece ülke içinde değil, dünyanın tüm ülkelerindeki mağdur ve muhtaç aileleri kapsayacak şekilde tesis etmektir.

Türkiye, Somali, Filistin, Pakistan, Bosna, Suriye, Sudan, Afganistan, Bangladeş, Arakan ve dünyanın bütün mazlum coğrafyalarındaki kardeşlerimize ulaşmaya çalıştık.

Vereniyle alanıyla, varlıklısıyla yoksuluyla... Kavuştuk, kucaklaştık...

 Kardeş Aile Projesi ile verdiğimiz destekler
 • Barınmayı sağlamak için kira ve yakıt desteği,
 • Eğitim ihtiyacını karşılayabilmek için eğitim rehberliği, eğitim araç gereçleri ve burs imkânlarını,
 • Sağlık hizmetleri için muayene ve ilaç ihtiyaçlarının tedarik edilmesi,
 • Giyecek ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması;
 • Özellikle yaşlılar ve engelli kardeşlerimiz için rehabilitasyon hizmetleri;
 • Afet ve savaş bölgelerinde yaşamış kişiler için psikolojik destek,
 • Türkiye'de ve yardım edilen diğer ülkelerde gezi ve ziyaret programları,
 • Yardımsever ve muhtaç insanlar arasında sürekli ve düzenli iletişim desteği
 • Ve hukuki destek.
 Kardeş Aile Ödemeleri
 • Proje kapsamındaki ülkelerin hayat standardı gözetilerek Yardımeli tarafınca tespit edilecek aylık ve yıllık miktar,  veren el aileden tahsil edilerek alan el kardeş aileye ödenir.
 • Tahsilât ve ödemeler muhatabın şartları göz önünde bulundurularak 1 aylık, 2 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık olabilir.


NOT: Kardeş Aile bilgileri/güncellemeleri bağışçılarımıza mail yoluyla gönderilmektedir.

Kardeş Aile Başvuru Formu


Bölgelere Göre Kardeş Aile Ödemeleri

Türkiye 25 €
Filistin 25 €
Suriye 25 €
Bosna 25 €
Arakan 20 €
Afganistan 20 €
Moritanya 20 €
Pakistan 20 €
Somali 20 €
Sudan 20 €
E-Bülten'e kayıt ol faaliyetlerden haberdar ol!