whatsapp
Gönüllü Kimdir?

GÖNÜLLÜ KİMDİR?

Hiçbir menfaat ve karşılık gözetmeksizin, sadece Allah'ın rızası beklenerek, yardım edilmesi gereken bir durumda tüm maddî ve manevî birikimin seferber edilmesine gönüllülük denilmektedir. Bir anlamda gönüllü; bilgisini, becerisini, zamanını ve emeğini iyiliğe dönüştürmek isteyen herkestir.

Bir insan, kimi zaman maddî, fizikî veya parasal gücünü, kimi zaman bilgi, beceri ve kabiliyetlerini kullanarak gönüllü olabilir. Gönüllü olan insanlar elbette bireysel faaliyetlerde de bulunabilir. Ancak bir sivil toplum kuruluşu ya da gönüllülerin oluşturduğu bir toplumsal proje içinde yer alan gönüllüler, birikimlerin doğru tasnifi ve kullanılması sayesinde daha faydalı olabilmektedirler.

 

NEDEN GÖNÜLLÜ OLMALI?

Bir yardım gönüllüsü, yapılan yardım faaliyetinde aktif rol alarak, Allah rızası için yapılan bir faaliyette yorulmanın tarifi imkânsız, doyumsuz lezzetini tadarak, ahireti için köklü yatırımlar yapabilir.

Gönüllü insanlar, bir Sivil Toplum Kuruluşu içinde kendi maddî, fizikî güçlerini ve imkânlarını kullanarak ya da kaynak temin ederek faaliyet gösterebilirler. Yine projeleriyle, düşünce ve fikirleriyle topluma yön veren insanların, hem toplumu yönlendirmesi hem de yeni fikirlere öncülük etmesi Sivil Toplum Kuruluşları için elzemdir.

Gönüllülerin çalışma alanları genellikle sivil toplum kuruluşlarıdır. Yaptıkları işler için hiçbir ücret ya da farklı bir kazanç talep etmeyen gönüllüler toplumsal içerikli projelerde, doğal afetlerde vb durumlarda öne çıkmaktadırlar. Gönüllüler, Sivil Toplum Kuruluşlarında çalışmaları etkileyebilecek, yönlendirebilecek bir role sahiptirler.

Hem gönüllü, hem de sivil toplum kuruluşu fayda sağlar, toplumun güçlenmesine katkıda bulunur. Gönüllünün sağladığı en önemli hizmet, yaşadığı topluma sağladığı katkıdır, ürettiği hizmettir.

 • Sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygusunu güçlendirmek,
 • İhtiyaç sahibi, mağdur, kimsesiz, yetim vb olan insanlara yardım edebilmenin mutluluğunu yaşayabilmek,
 • İçinde yaşadığımız topluma katkıda bulunabilmek,
 • Topluma örnek ve faydalı bireyler olmak,
 • Sahip olduğumuz becerileri geliştirme imkânı bulup, kişisel gelişimimize katkı sağlamak,
 • Her şeyin bir karşılıkla ölçüldüğü dünyamızda, karşılık beklemeden faydalı olunabileceğini göstermek
   

 “Neden Gönüllü Olmalıyım? sorusuna verilebilecek belli başlı cevaplardır.

 

Yardımeli Derneği Gönüllüsünün Çalışma Alanları

 • Sosyal Etkinlikler
 • Psikolojik Destek ve Sosyal Hizmetler
 • Dağıtımlar
 • Kurumsal Büro İçi
 • Çağrı Merkezi
 • Bilgi İşlem
 • Doğal Afet ve Olağanüstü Haller
 • Proje Üretme ve Uygulama Hizmetleri

 

Yardımeli Avrupa © 2016. Tüm Hakları Saklıdır.İns Web Design