Over de Donatie

Hoe worden uw donaties gebruikt?

Allereerst worden binnenkomende giften op projectbasis geclassificeerd. Er worden zeker uitgaven gedaan in het kader van het project. Alle donaties, behalve het bedrag dat is toegewezen onder de algemene kosten van de hulpvereniging, worden gebruikt in het kader van het project.   Als het project nog niet is gerealiseerd of als de haalbaarheidswerken nog worden uitgevoerd, worden de binnen het project ontvangen donaties op een aparte rekening bij de bank bewaard. Het zal gebruikt worden wanneer het nodig is.

De financiële steun aan behoeftige mensen, alle andere projecten worden met de goedkeuring van de comités en de Raad van Bestuur gedaan nadat de noodzakelijke onderzoeken, voorbereidingen en projecten zijn uitgevoerd. Allerlei soorten documenten, formulieren, leveringsrapporten, foto’, videobeelden met betrekking tot de activiteit worden ingediend en gearchiveerd.

Yardımeli Europe © 2016. Alle Rechten Voorbehouden.İns Web Design