Co- Familie Project

CO - Familie
Co- Familie Project
Co- familieproject; onze cultuur is geïnspireerd door de broederschap van Ansar (helper) en Muhajir (vluchteling).

De reikwijdte van het project omvat alle geografieën van de wereld, inclusief de onderdrukten, slachtoffers en behoeftigen van onze ‘directe’ omgeving, variërend van Anatolië tot de Balkan, Azië tot Afrika, het Midden-Oosten tot de Kaukasus.

Dit project ontwikkeld door Yardımeli is tot leven gekomen met de steun van de filantropen om de slachtoffers en behoeftige gezinnen, waarvan het aantal steeds meer toeneemt als gevolg van natuurrampen en oorlogen, gelukkig te maken.

Ons doel in het project van co-familie is om bruggen van 'spirituele broederschap' tot stand te brengen tussen families van hoge en middenklasse en arme en onderdrukte gezinnen. Deze bruggen dienen niet enkel voor de slachtoffers en behoeftige families in het land, maar in alle landen van de wereld.

We probeerden onze broeders te bereiken in Turkije, Somalië, Palestina, Pakistan, Bosnië, Syrië, Soedan, Afghanistan, Bangladesh, Arakan en in alle onderdrukte geografieën van de wereld.

Met gever en ontvanger, met rijk en arm ... kwamen we samen en omhelsden elkaar. Maar zij; volgens de uitdrukking van Heilige Ali; zij zijn onze partners in de mensheid of onze broeders in religie.
 

De doelstellingen van het co-familie project

 • Uitbreiden van solidariteit en samenwerking in het kader van broederschap door en tussen de leden van families van de mensheid,
 • Het tot stand brengen van 'spirituele broederschap' – bruggen tussen families van hoge en middenklasse en arme en onderdrukte gezinnen,
 • Deze 'spirituele broederschap' bruggen dienen niet enkel voor de slachtoffers en behoeftige families in het land, maar in alle landen van de wereld.


Hulp op het gebied van Co-family Project;

 • Huur en brandstofsteun om onderdak te bieden,
 • Om te kunnen voldoen aan de algemene onderwijsbehoeften educatieve begeleiding, educatief materiaal en beursmogelijkheden,
 • Leveringen van onderzoeks- en medicatie benodigdheden voor de gezondheidsdiensten,
 • Kleding en voedselbehoeften,
 • Rehabilitatiediensten speciaal voor de ouderen en gehandicapten,
 • Psychologische ondersteuning voor mensen die in ramp- en oorlogsgebieden hebben geleefd,
 • Reizen en bezoeken plannen in Turkije en in andere landen waar hulp nodig is geweest,
 • Continu en regelmatig communicatie ondersteuning tussen liefdadige en behoeftige mensen,
 • En juridische ondersteuning.
   

Betalingen van co- families

 • Maandelijks en jaarlijks bedrag te bepalen door de hulpverleningsorganisatie Yardımeli met inachtneming van de levensstandaard van de landen die onder het project vallen, worden betaald door co-families en onmiddellijk bezorgd aan de ontvangende familie.
 • Ontvangst en betalingen kunnen, gelet op de voorwaarden van de begunstigde, om de maand, 2 maanden, 3 maanden, 6 maanden of om de jaar gebeuren.

 

CO-FAMILIE AANVRAAG FORMULIER

Betalingen van co-families per regio

Turkije 250 TL 55 € 65 $
Palestina 250 TL 55 € 65 $
Syrië 250 TL 55 € 65 $
Bosna 250 TL 55 € 65 $
Macedonië 250 TL 55 € 65 $
Arakan 150 TL 35 € 40 $
Afghanistan 150 TL 35 € 40 $
Bangladesh 150 TL 35 € 40 $
Mauritanië 150 TL 35 € 40 $
Pakistan 150 TL 35 € 40 $
Somalie 150 TL 35 € 40 $
       

 

Yardımeli Europe © 2016. Alle Rechten Voorbehouden.İns Web Design